Chuyển đổi UID thành SĐT, Email và các định danh khác

SMCC chỉ có thể cung cấp dữ liệu cho quý vị tới bước Danh sách UID. Để có thể chuyển đổi UID thành các dạng định danh khác như số điện thoại, địa chỉ email... và thực hiện marketing đa kênh hoặc tiếp cận chăm sóc, quý vị có thể làm theo các phương pháp sau:

- Đối chiếu danh sách UID với Customer Data Platform (CDP) của công ty mình hoặc công ty có dữ liệu lớn phía khách hàng để tìm ra các định danh

- Tìm mua các phần mềm "chuyển uid" có bán trên internet và bắt đầu xây dựng Customer Data Platform của riêng mình.