Chuyển đổi UID thành các định danh khác phục vụ marketing

SMCC chỉ cung cấp dữ liệu như những gì trông thấy trên mạng xã hội, tối đa là tới bước Xuất danh sách UID.

Để có thể chuyển đổi UID thành các dạng định danh khác và thực hiện marketing đa kênh hoặc tiếp cận chăm sóc, quý vị có thể làm theo các phương pháp phổ biến như:

- Hợp tác với khách hàng của quý vị thông qua các chiến dịch marketing để thỏa thuận cập nhật định danh mạng xã hội

- Đối chiếu danh sách UID với Customer Data Platform (CDP) của công ty mình hoặc công ty có dữ liệu lớn phía khách hàng để tìm ra các định danh

- Tìm mua các phần mềm "chuyển uid" có bán trên internet và bắt đầu xây dựng Customer Data Platform của riêng mình

Quý vị có thể tìm tới các doanh nghiệp dịch vụ marketing hoặc trao đổi với Chuyên viên chăm sóc khách hàng của SMCC để tìm ra phương pháp tích hợp định danh tốt nhất.