Giá bán SMCC - Social Marketing Consumer Center - Social Media Command Center

BẢNG GIÁ

Các sản phẩm phần mềm và dịch vụ của SMCC


THUÊ BAO TÀI KHOẢN SỬ DỤNG DATALAKE TRÊN SMCC.VN

Holiday Sale: Khách hàng mua thuê bao 1 năm được tặng thêm 1 năm và 800 nghìn $DTVN blockchain token của mạng Dataverse

ENTERPRISE - Phù hợp với Doanh nghiệp lớn
SMCC Enterprise
15 Triệu đồng
1 tháng
Dành cho tổ chức lớn hoặc doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ truyền thông, marketing cho các khách hàng khác
Có data analyst hỗ trợ ONSITE
1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
100 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 6 năm gần nhất
Phân tích thông tin thương hiệu
Look alike nhóm dư luận
Sử dụng Data Picker, đổi $DTVN
Chụp ảnh social collectibles cho NFT
Xuất dữ liệu định dạng Excel
PREMIUM - Phù hợp với Doanh nghiệp vừa và nhỏ
SMCC Premium
8 Triệu đồng
1 tháng
Dành cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu phân tích thị trường để phục vụ các hoạt động marketing của chính mình
Có data analyst hỗ trợ online
1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
200 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 6 năm gần nhất
Phân tích tệp khách hàng tiềm năng
Look alike tệp khách hàng
Sử dụng Data Picker, đổi $DTVN
Chụp ảnh social collectibles cho NFT
Xuất dữ liệu định dạng Excel
PERSONAL - Phù hợp với data miner, crypto miner
SMCC Scholarship
4 triệu đồng
1 tháng
Dành cho các cá nhân muốn kiếm $DTVN qua việc điều khiển Data Picker để đào dữ liệu; các cá nhân muốn sưu tập social collectibles
Có data analyst hỗ trợ cộng đồng
1 tài khoản
100 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 6 năm gần nhất
Phân tích cộng đồng, KOL
Look alike nhóm KOL
Sử dụng Data Picker, đổi $DTVN
Chụp ảnh social collectibles cho NFT
Chơi SMCC Data Picker League

THUÊ BAO TRỌN GÓI SMCC DATALAKE TRÊN TÊN MIỀN RIÊNG

a smcc white label package

Giải pháp này cho phép doanh nghiệp của quý vị sở hữu hệ thống SMCC riêng để cấp phát tài khoản tùy ý cho người sử dụng, khách hàng, đối tác... Hệ thống kĩ thuật nằm trên cloud của SMCC, hệ thống phần mềm nằm trên tên miền của quý vị.

Chat với SMCC để nhận thông tin, tư vấn về giá

GIẢI PHÁP HỒ DỮ LIỆU SMCC DATALAKE

a smcc dedicated package

Giải pháp SMCC Datalake bao gồm cả phần mềm và phần cứng được đóng gói trong 1 máy chủ cấu hình mạnh, có thể xử lí hằng tỉ bản ghi. SMCC Datalake có cơ chế hoạt động như một hệ thống SMCC độc lập, giúp tổ chức, doanh nghiệp tự hình thành hồ dữ liệu của mình từ nguồn social media data một cách dễ dàng. Xin mời quý vị ấn vào đây để xem chi tiết hơn về SMCC Datalake

Chat với SMCC để nhận thông tin, tư vấn về giá