Giá bán SMCC - Social Marketing Consumer Center - Social Media Command Center

BẢNG GIÁ

Các sản phẩm phần mềm và dịch vụ của SMCC


THUÊ BAO TÀI KHOẢN SỬ DỤNG DATALAKE TRÊN SMCC.VN

Holiday Sale: Khách hàng mua thuê bao 1 năm được tặng thêm 1 năm và 800 nghìn $DTVN blockchain token của mạng Dataverse

ENTERPRISE - Phù hợp với Doanh nghiệp lớn
SMCC Enterprise
15 Triệu đồng
1 tháng
Dành cho tổ chức lớn hoặc doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ truyền thông, marketing cho các khách hàng khác
Có data analyst hỗ trợ ONSITE
1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
100 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 6 năm gần nhất
Phân tích thông tin thương hiệu
Look alike nhóm dư luận
Sử dụng Data Picker, đổi $DTVN
Chụp ảnh social collectibles cho NFT
Xuất dữ liệu định dạng Excel
PREMIUM - Phù hợp với Doanh nghiệp vừa và nhỏ
SMCC Premium
8 Triệu đồng
1 tháng
Dành cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu phân tích thị trường để phục vụ các hoạt động marketing của chính mình
Có data analyst hỗ trợ online
1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG
200 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 6 năm gần nhất
Phân tích tệp khách hàng tiềm năng
Look alike tệp khách hàng
Sử dụng Data Picker, đổi $DTVN
Chụp ảnh social collectibles cho NFT
Xuất dữ liệu định dạng Excel
PERSONAL - Phù hợp với data miner, crypto miner
SMCC Scholarship
4 triệu đồng
1 tháng
Dành cho các cá nhân muốn kiếm $DTVN qua việc điều khiển Data Picker để đào dữ liệu; các cá nhân muốn sưu tập social collectibles
Có data analyst hỗ trợ cộng đồng
1 tài khoản
100 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 6 năm gần nhất
Phân tích cộng đồng, KOL
Look alike nhóm KOL
Sử dụng Data Picker, đổi $DTVN
Chụp ảnh social collectibles cho NFT
Chơi SMCC Data Picker League