Audience Look Alike


Bạn có biết: Look Alike được dùng để tìm ra tập audience giống với một tập cho trước. Bạn có thể đưa vào danh sách UID của 100 người đã mua hàng tại cửa hàng của mình vào tháng trước để tìm ra vài nghìn UID có đặc tính tương tự để thử chạy quảng cáo. Bạn cũng có thể đưa vào hằng nghìn UID chỉ để tìm ra vài trăm UID giống nhất với nhóm nghìn UID đó. Làm thế nào để có danh sách UID từ số điện thoại của khách hàng, hãy vào tính năng này


 

 

 
Mức độ giống nhau có thể từ 1 (chẳng mấy giống) đến 100 (tuyệt đối giống), là thông số bạn tự chọn theo mong muốn tìm được những người giống nhóm mình đưa vào ở mức độ nào. Chúng tôi thử nghiệm một số dự án quảng cáo thấy mức độ 6 đã bắt đầu cho chất lượng dữ liệu tốt.

 

Đầu vào 137 UID, look alike được 3067 UID

Một vài thí dụ để quan sát tập look alike, bạn có thể ấn vào để xem từng chủ UID trên Facebook để đánh giá xem tập khách hàng tìm được có thể đem lại hi vọng hay không...