Công cụ tiện ích quét dữ liệu tự động

Dành cho những người sử dụng máy tính trên trình duyệt Chrome, Firefox, Coccoc... Đây là những công cụ tiện ích nhỏ tự chạy trên trình duyệt web của bạn khi được yêu cầu, giúp bạn dễ dàng lọc một số thông tin cần thiết từ Facebook như danh sách nickname của một group chẳng hạn. Từ danh sách nickname, bạn có thể chuyển toàn bộ sang UID bằng công cụ này và bắt đầu dùng danh sách UID làm đầu vào cho các tính năng khác của SMCC
SMCC Page Scroll

Thả công cụ này vào bookmark bar trên trình duyệt của bạn. Khi nào cần cuộn tự động một trang web nào, bạn chỉ cần nhấn vào nó. Đặc biệt hữu ích khi cần nạp toàn bộ danh sách thành viên trong một Group.

SMCC All Member

Thả công cụ này vào bookmark bar trên trình duyệt của bạn. Khi đã dùng Page Scroll để nạp danh sách thành viên đủ nhiều, thậm chí nạp hết, bạn chỉ việc ấn vào công cụ này để lấy ra danh sách toàn bộ nickname. Danh sách này có thể dùng làm đầu vào của nhiều tính năng trên SMCC.