Chuyển đổi UID sang SĐT

Tính năng này cho phép chuyển đổi danh sách các UID đã lọc được qua các chức năng khác của SMCC thành một danh sách các SĐT để tiến hành làm marketing trên các kênh truyền thông như Facebook Ads, Shopee, Zalo, Viettel, Mobifone, Vinaphone... Các kết quả được sắp xếp theo thứ tự không liên quan tới thứ tự của các UID đầu vào để tránh bị lạm dụng.

 

 

Đầu vào 137 nickname và uid, trả về 90 stđ