Created with Highcharts 5.0.2Đề cậpLượng đề cậpClick và kéo để phóng to. Giữ shift để kéo sang hai bênchánh tínmắt biếcmanchester4 Th126 Th128 Th1210 Th1212 Th1214 Th1216 Th1218 Th1220 Th1222 Th1224 Th1226 Th1228 Th1230 Th121 Th13 Th105k10k15k20kThứ Bảy, 21 Tháng 12, 2019mắt biếcĐề cập 17 370
3
1641
17432
2974
Dự án: chánh tín
Lượng đề cập:
4240
Tổng cộng
855
Lượng tích cực
707
Lượng tiêu cực
Created with Highcharts 5.0.2 Nguồn dữ liệu Tin tức (12.6%)Diễn đàn (0.1%)Fanpage (13.6%)Nhóm (4.7%)Người dùng (64.8%)Bình luận (4.2%)Youtube (0.0%) Người dùng: 2381 %
Created with Highcharts 5.0.2 Sắc thái Tích cực (54.7%)Tiêu cực (45.3%)
Dự án: mắt biếcXóa dự án khỏi so sánh
Lượng đề cập:
148528
Tổng cộng
19081
Lượng tích cực
12960
Lượng tiêu cực
Created with Highcharts 5.0.2 Nguồn dữ liệu Tin tức (3.0%)Diễn đàn (0.0%)Fanpage (4.6%)Nhóm (0.9%)Người dùng (91.0%)Bình luận (0.5%)Youtube (0.1%)
Created with Highcharts 5.0.2 Sắc thái Tích cực (59.6%)Tiêu cực (40.4%)
Dự án: manchesterXóa dự án khỏi so sánh
Lượng đề cập:
23372
Tổng cộng
5217
Lượng tích cực
3442
Lượng tiêu cực
Created with Highcharts 5.0.2 Nguồn dữ liệu Tin tức (29.8%)Diễn đàn (0.2%)Fanpage (10.7%)Nhóm (2.1%)Người dùng (56.6%)Bình luận (0.5%)Youtube (0.2%)
Created with Highcharts 5.0.2 Sắc thái Tích cực (60.2%)Tiêu cực (39.8%)