Giới tính và độ tuổi

Tỷ lệ giới tính

Độ tuổi phổ biến

Phân bố giới tính theo tuổi

Phân bố theo vùng

Phân bố

Các vùng nhiều đề cập

 • Hồ Chí Minh 1651 đề cập
 • Hà Nội 210 đề cập
 • Đà Nẵng 93 đề cập
 • Nghệ An 84 đề cập
 • Các vùng khác 82 đề cập

Tình trạng hôn nhân

Học vấn

0%Created with Snap94%6%0%
 • Trung học (0)
 • Cử nhân (1316)
 • Sau đại học (87)
 • Chuyên gia (0)

Nghề nghiệp

38%Created with Snap0%4%20%38%
 • Học sinh, sinh viên (109)
 • Thực tập sinh (1)
 • Mới làm việc (11)
 • Quản lý (59)
 • Điều hành (110)