Giá bán SMCC - Social Marketing Consumer Center - Social Media Command Center

BẢNG GIÁ


Phù hợp với doanh nghiệp
SMCC Premium
8 Triệu đồng
1 tháng
Dành cho doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu phân tích thị trường để phục vụ các hoạt động marketing của chính mình
1 tài khoản
200 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 5 năm gần nhất
Phân tích tệp khách hàng tiềm năng
Look alike tệp khách hàng
Sử dụng Data Picker
Phù hợp với doanh nghiệp
SMCC Enterprise
15 Triệu đồng
1 tháng
Dành cho tổ chức lớn hoặc doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ truyền thông, marketing cho các khách hàng khác
5 tài khoản
100 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 5 năm gần nhất
Phân tích tệp khách hàng tiềm năng
Look alike tệp khách hàng
Sử dụng Data Picker
Học bổng SMCC, không bán
SMCC Scholarship
48 triệu đồng
1 năm
Dành cho các học giả, các nhà nghiên cứu, các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học
1 tài khoản
100 dự án phân tích dữ liệu đồng thời
Truy cập dữ liệu 5 năm gần nhất
Phân tích tệp khách hàng tiềm năng
Look alike tệp khách hàng
Sử dụng Data Picker
Chat với chúng tôi để nhận tư vấn thêm

Phiên bản SMCC Community


Dành cho cộng đồng, không mất phí thuê bao, chỉ thống kê dữ liệu social news
Đăng kí SMCC Community miễn phí