Cài đặt công cụ SMCC Data Picker

Video ngắn thuyết minh cách cài đặt Data Picker. Đây là công cụ sử dụng riêng cho các tài khoản Premium và Enterprise, nếu quý vị đang sử dụng gói SMCC Premium hoặc SMCC Enterprise mà chưa cài đặt Data Picker, xin vui lòng chat với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể.