Tạo nhanh một dự án khắc họa chân dung khách hàng, dư luận trên SMCC

Video ngắn thuyết minh cách khắc họa nhanh một chân dung khách hàng hoặc chân dung dư luận trên SMCC.