Xử lí khi gặp các thông báo về token

1. KHÔNG LẤY ĐƯỢC POWER EDITOR TOKEN STATUS
Truy cập link sau để fix lỗi: https://www.facebook.com/adsmanager/manage/accounts rồi click "Ok" --> "Tôi chấp nhận" Sau đó sang pop-up link của Data picker nhấn Get Power editor lần nữa. F5 lại trang để hiện xanh là được.
 
2. KHÔNG LẤY ĐƯỢC BUSINESS MANAGER TOKEN STATUS
 
Vào link này https://business.facebook.com/content_management
 
Trường hợp 1: Facebook cài bảo mật 2 lớp: Sẽ có code gửi về điện thoại, điền là xong. Sau đó sang pop-up link Data picker ấn Get business manager token status, F5 thấy xanh là ok.
 
Trường hợp 2: Giao diện sẽ hỏi code, chọn use another way -> use recovery code
rồi mở 1 tab khác, vào link này https://www.facebook.com/security/2fac/settings
bấm show code rồi chọn 1 cái code điền vào bên kia sau đó thì sẽ lấy được token như bình thường.