Các quan niệm thiết kế chính của SMCC phiên bản 2021

Có 5 quan niệm thiết kế chính của phiên bản SMCC 2021
 
Concept 1. Mong muốn của một khách hàng thường được thể hiện qua những gì khách hàng đó đề cập trên mạng xã hội.
 
Concept 2. Mong muốn của một khách hàng cũng có thể được thể hiện qua các mối quan hệ, giao tiếp trên mạng xã hội.
 
Concept 3. Mong muốn của một khách hàng còn được thể hiện qua các cộng đồng mạng xã hội mà anh ta tham gia.
 
Concept 4. Thống kê các thông tin bộc lộ mong muốn trên dữ liệu lớn có thể giúp khắc họa chân dung khách hàng, chân dung dư luận xã hội.
 
Concept 5. Các thống kê trên dữ liệu lịch sử nhiều năm, trên khoảng thời gian dài có ý nghĩa nghiên cứu xã hội lớn.
 
Dựa trên các quan niệm này, chúng tôi tạo ra các chức năng của SMCC cho phép khắc họa các "chân dung số" dưới dạng biểu đồ thống kê về một nhóm khách hàng tiềm năng hoặc về một vấn đề dư luận cần nghiên cứu, như:
 
- Chức năng "Chụp chân dung" bằng cách cung cấp các từ khóa lọc nội dung đề cập (tìm kiếm thống kê).
 
- Chức năng "Máy khắc họa thị trường" cho phép tạo ra các bức chân dung nhanh từ ngữ nghĩa liên quan của các cụm từ nổi bật.
 
- Chức năng "Look Alike" cho phép tìm kiếm những khách hàng tiềm năng có các tương tác mạng xã hội giống nhau.
 
- Chức năng "Data Picker" cho phép chủ động rà quét và phân tích thông tin từ các group, page, profile trên mạng xã hội.
 
- Nhiều chức năng biểu diễn các góc nhìn thống kê khác nhau trong mỗi bức chân dung số.
 
- Chức năng thống kê trên khoảng thời gian dài (từ 2016 đến nay) phục vụ quan sát các chân dung số trong nhiều năm trên hằng chục tỉ bản ghi.
 
Mỗi bức chân dung số có thể được hình dung là một bức ảnh chụp bằng dữ liệu của nhóm người có cùng các mối quan tâm. Chúng tôi hi vọng SMCC ngày càng trở thành công cụ dữ liệu lớn đắc lực cho các nhà marketing, các nhà nghiên cứu xã hội và những người quan tâm tới ứng dụng dữ liệu phục vụ cuộc sống.