Đăng kí
 

Hướng dẫn sử dụng SMCC cơ bản

SMCC là hệ thống giao diện phân tích dữ liệu social media từ hồ dữ liệu SMCC Datalake (phiên bản data cluster). Dữ liệu từ SMCC do hệ thống robot thu thập tự động từ các trang công khai trên mạng xã hội, kết hợp với dữ liệu do người dùng tự thu thập, đóng góp từ công cụ SMCC Data Picker.

SMCC hoạt động xoay quanh các bức "Chân dung dữ liệu" (hay "Chân dung khách hàng"). Mỗi bức Chân dung dữ liệu là các phép tìm kiếm thống kê và mô hình hóa thông tin xoay quanh một chủ đề hoặc một đối tượng cụ thể trên social media (như các vấn đề xác định dựa trên từ khóa, các fanpage, các group, các profile...). Nhờ xây dựng các bức Chân dung dữ liệu, người dùng có thể định vị các vấn đề liên quan tới ý kiến dư luận, thương hiệu, sản phẩm, nhân hiệu hoặc lọc ra các tệp khách hàng tiềm năng, có cùng mối quan tâm, sở thích.

Chân dung dữ liệu có thể được "chụp" từ tổ hợp của các từ khóa hoặc từ các UID mạng xã hội, xem thí dụ phần diễn họa các điểm dữ liệu xoay quanh từ khóa "blockchain".

Chân dung dữ liệu có thể được "chụp" từ một UID của fanpage bất kì trên mạng xã hội (SMCC hỗ trợ hơn 200 ngôn ngữ khác nhau), xem thí dụ phần diễn họa preview của chân dung tạo từ UID của trang CoinDesk.

Chân dung dữ liệu cũng có thể chụp từ UID của một group, xem thí dụ diễn họa dữ liệu từ UID của group Hà Nội Tri Thức.

Chân dung dữ liệu có thể từ UID của một profile người nổi tiếng, xem thí dụ diễn họa preview chân dung tạo từ phân tích Facebook của Người mẫu Ngọc Trinh.

Các Chân dung dữ liệu còn có thể tổ hợp từ nhiều UID khác nhau.

Mỗi chân dung dữ liệu ngoài phần tổng quan chứa đám mây dữ liệu như trong các thí dụ bên trên, còn có chứa:

- Phần Thống kê đề cập: bao gồm các nội dung đi kèm và ngày tháng phân bố của thông tin. Phần thống kê chứa rất nhiều phép lọc khác nhau cho phép tùy ý tìm ra các thông tin cần thiết.

- Phần Phân tích tự động: chứa các phân tích tự động về Lượng đề cập, Lan tỏa, Tương tác, Chia sẻ, Danh sách các đề cập có tương tác lớn nhất, Các tác giả phổ biến nhất vv...

- Phần Nguồn dữ liệu: chứa các phân tích, xếp hạng về Các tác giả và Trang web phổ biến nhất trong Chân dung.

- Phần So sánh chân dung: Cho phép so sánh các chỉ số cơ bản của các bức Chân dung dữ liệu với nhau

- Phần Xu hướng nội dung: Phân tích các từ khóa, chủ đề nổi bật, cho biết xu hướng nội dung của vấn đề cần khảo sát

- Phần Thống kê nhân khẩu: Phân tích thông tin thống kê về Nhân khẩu học của các tác giả trong Chân dung dữ liệu

- Phần Chia sẻ chân dung: Cho phép chia sẻ chân dung với những người dùng SMCC khác, đặc biệt là người dùng free.

- Phần Thiết lập chân dung: Cho phép cấu hình chi tiết phép lọc của Chân dung dữ liệu, để thay đổi cách biểu diễn chân dung.

Các bức chân dung dữ liệu được hoàn thiện, bù đắp thông tin bằng phần mềm SMCC Data Picker. SMCC Data Picker là một loại robot phần mềm hoạt động ngay trên phần mở rộng trong trình duyệt Chrome ở máy tính của người dùng. Data Picker cho phép quét các thông tin từ page / group / profile mà người dùng đang truy cập để phân tích trên SMCC. Khi sử dụng Data Picker, người dùng được tặng tiền mã hóa $DTVN của dự án https://dataverse.vn tùy theo số lượng bản ghi thu nhận được và chia sẻ lại với những người sử dụng SMCC khác.

Người dùng cũng có thể đưa diễn họa của các bức chân dung khách hàng, các biểu đồ phân tích những vấn đề cụ thể, các nội dung có giá trị, giàu tri thức... thành các bản NFT, các bộ sưu tập NFT trên nền tảng OpenSea; Có thể xếp hạng thành viên của các cộng đồng để thực hiện mô hình Socialize To Earn; Có thể tham gia vào mạng quét dữ liệu Dataverse và thu thập đồng token $DTVN. SMCC đang tích cực thử nghiệm nhiều cách kết hợp Dữ liệu lớn với công nghệ blockchain.

Chi tiết hơn về các cách sử dụng SMCC, xin mời quý vị xem tại Kênh YouTube của SMCC hoặc Nhắn tin trực tiếp cho nhân viên chăm sóc khách hàng của SMCC